asop.vn

asop.vn

ASOP được viết tắt từ chữ OPTIMIZATION AGRICUTURAL SOLUTIONS

Công ty TNHH Công Nghệ Tưới ASOP được thành lập vào ngày 1 tháng 6 năm 2017. Tên viết tắt là Công Nghệ Tưới Asop. Tiền thân là một nhóm hoạt động nghiên cứu các giải pháp, các mô hình tưới nước tối ưu từ trên 30 thành viên từ khắp các tỉnh thành.

Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy 2 năm, chúng tôi đã thu thập về được rất nhiều mô hình, kinh nghiệm và mạng lưới ngày càng mở rộng

Sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm không bao giờ có phiên bản cuối cùng. Do đó, việc chạy theo hình thức nghiên cứu các mô hình của chúng tôi để đánh cắp bí quyết công nghệ sẽ luôn luôn là người đi sau.

Liên hệ ngay với KS Nguyễn Ngọc Hiển 0964.011.100 để trở thành mạng lưới phân phối thay vì suy nghĩ đến việc đánh cắp công nghệ của chúng tôi với giá đại lý ưu đãi nhất