• Trang chủ
  • Bài 2: thành phần hệ thống tưới

Bài 2: thành phần hệ thống tưới

Bài 2: thành phần hệ thống tưới

Quy cách trồng Bài 2: hệ thống tưới gồm những gì? - nguồn nước (nước ao, nước giếng đào, nước giếng khoan, nước sông, nước suối) - máy bơm (máy bơm 1hp, máy bơm 2hp, máy bơm văn thể, máy bơm 3hp, máy bơm 2kw, nước từ trên cao dẫn xuống) - đường ống (ống chính, ống nhánh, ống phụ, ống con, ống hdpe, ống ldpe,) - thiết bị đầu cuối (béc tưới, béc tưới bù áp, cây cắm giữ béc, dây nhỏ giọt, ống nhỏ giọt, béc phun sương, béc phun mưa, béc tưới phun mưa cục bộ, béc tưới rau)