• Trang chủ
  • Bài 3: Máy bơm trong hệ thống tưới

Bài 3: Máy bơm trong hệ thống tưới

Bài 3: Máy bơm trong hệ thống tưới

Bài 3: Máy bơm trong hệ thống tưới Máy bơm đóng góp vai trò lấy nước từ nguồn nước tới các thiết bị đầu cuối, đôi khi một vài hệ thống tưới sử dụng thế năng từ trên cao đẩy xuống chứ không sử dụng máy bơm. Còn lại gần như trên 95% sử dụng máy bơm cho hệ thống tưới