• Trang chủ
  • BÀI 7 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI ( BÉC TƯỚI, DÂY NHỎ GIỌT, ĐẦU BÙ ÁP) TRONG HỆ THỐNG TƯỚI

BÀI 7 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI ( BÉC TƯỚI, DÂY NHỎ GIỌT, ĐẦU BÙ ÁP) TRONG HỆ THỐNG TƯỚI

BÀI 7 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI ( BÉC TƯỚI, DÂY NHỎ GIỌT, ĐẦU BÙ ÁP) TRONG HỆ THỐNG TƯỚI

Trong lĩnh vực Công nghệ tưới hiện nay, chúng ta phải hiểu đến vấn đề làm sao chia được lượng nước đến toàn bộ diện tích cần tưới với lưu lượng thấp nhất (còn gọi là Vũ lượng thấp nhất)

Nếu một hệ thống tưới mà để tưới 1hecta trong cùng một lần tưới đòi hỏi vũ lượng là 500m3/h thì sẽ không tối ưu bằng hệ thống tưới đòi hỏi vũ lượng chỉ có 30m3/h. Do đó, thiết bị đầu cuối khá quan trọng trong công nghệ tưới hiện đại. Giải pháp tưới bố tri thiết bị đầu cuối có thể chia làm nhiều loại phù hợp cho từng loại cây khác nhau mà lựa chọn như: Tưới nhỏ giọt

Tưới phun mưa tại gốc

Tưới phun sương Tưới phun thuốc...

Mời các Bạn xem video sau để hiểu rõ hơn về thiết bị đầu cuối của hệ thống tưới nhé.