BÀI 8: CHÂM PHÂN TRONG HỆ THỐNG TƯỚI | SERIES HƯỚNG DẪN LÀM HỆ THỐNG TƯỚI TẠI NHÀ

BÀI 8: CHÂM PHÂN TRONG HỆ THỐNG TƯỚI | SERIES HƯỚNG DẪN LÀM HỆ THỐNG TƯỚI TẠI NHÀ

Bài 8: Châm phân trong hệ thống tưới ||| Series hướng dẫn làm hệ thống tưới tại nhà

Có nhiều hình thức châm phân vào hệ thống tưới nhưng hiện nay chúng ta vẫn chọn cách sử dụng venturi hoặc bộ hút sâu giếng khoan để hút phân vào hệ thống tưới

Nhưng đây không phải là giải pháp tối ưu

Qua bài giảng sau các bạn sẽ nắm được cơ bản vấn đề châm phân trong hệ thống tưới là gì

Mời các bạn xem nội dung của bài 8

Trong bài 8 này xin xem thêm một số video liên quan như

Bộ châm phân định lượng https://www.youtube.com/watch?v=4kOBqsj_i60

Bộ châm phân venturi 49mm https://www.youtube.com/watch?v=aUquyevEbwQ

Thực tế mất áp của bộ châm phân: https://www.youtube.com/watch?v=gadOUP4rw7g

Venturi mất áp như thế nào https://www.youtube.com/watch?v=0gBu6tLq7bs&t=8s

Chia sẻ các loại châm phân khác nhau https://www.youtube.com/watch?v=gJwOk24_DBI&t=19s