14,500đ

Đặc điểm nổi bật: - Có khả năng bù áp, thích hợp sử dụng cho các địa đình đồi dốc. - Tính năng chống côn trùng - Tính năng giới hạn bán kính khi cây trồng còn nhỏ - Hoạt động ổn định - Nhiều lựa chọn Bán kính – lưu lượng – phương án đấu nối với hệ thống đường ống

14,000đ

Đặc điểm nổi bật: -  Thích hợp sử dụng cho các địa đình bằng phẳng, hay đòi hỏi hạt phun mưa đều để tưới phun thuốc, tưới phủ cho rau màu, nhà lưới, nhà kính...... - Tính năng chống côn trùng - Tính năng giới hạn bán kính khi cây trồng còn nhỏ - Hoạt động ổn định - Nhiều lựa chọn Bán kính – lưu lượng – phương án đấu nối với hệ thống đường ống

14,500đ

Đặc điểm nổi bật: - Có khả năng bù áp, thích hợp sử dụng cho các địa đình đồi dốc. - Tính năng chống côn trùng - Tính năng giới hạn bán kính khi cây trồng còn nhỏ - Hoạt động ổn định - Nhiều lựa chọn Bán kính – lưu lượng – phương án đấu nối với hệ thống đường ống

14,500đ

Đặc điểm nổi bật: -  Thích hợp sử dụng cho các địa đình bằng phẳng, hay đòi hỏi hạt phun mưa đều để tưới phun thuốc, tưới phủ cho rau màu, nhà lưới, nhà kính...... - Tính năng chống côn trùng - Tính năng giới hạn bán kính khi cây trồng còn nhỏ - Hoạt động ổn định - Nhiều lựa chọn Bán kính – lưu lượng – phương án đấu nối với hệ thống đường ống

14,500đ

Đặc điểm nổi bật: - Có khả năng bù áp, thích hợp sử dụng cho các địa đình đồi dốc. - Tính năng chống côn trùng - Tính năng giới hạn bán kính khi cây trồng còn nhỏ - Hoạt động ổn định - Nhiều lựa chọn Bán kính – lưu lượng – phương án đấu nối với hệ thống đường ống

14,500đ

Đặc điểm nổi bật: - Có khả năng bù áp, thích hợp sử dụng cho các địa đình đồi dốc. - Tính năng chống côn trùng - Tính năng giới hạn bán kính khi cây trồng còn nhỏ - Hoạt động ổn định - Nhiều lựa chọn Bán kính – lưu lượng – phương án đấu nối với hệ thống đường ống