CHƯƠNG 1: NGUỒN NƯỚC

Có tất cả 3 bài viết

Câu hỏi: Bơm giếng khoan có dùng để tưới cho vườn cây được không?

Câu hỏi: Bơm giếng khoan có dùng để tưới cho vườn cây được không?

Câu hỏi: Bơm giếng khoan có dùng để tưới cho vườn cây được không?
GIẾNG KHOAN

GIẾNG KHOAN

Giếng khoan thực chất là nguồn nước thuộc dạng yếu nhất trong các nguồn nước dùng để tưới (trừ giếng phun). Thông thường trong dân dụng thì giếng khoan nằm ở ngưỡng 30 – 100m,
CHƯƠNG 1: NGUỒN NƯỚC

CHƯƠNG 1: NGUỒN NƯỚC

Nguồn nước của hệ thống tưới thông thường có các dạng sau: 1. Giếng khoan 2. Giếng đào 3. Hồ tự nhiên 4. Sông, suối chảy 5. Hồ, trải bạt lót hồ.