CHƯƠNG 2: MÁY BƠM

Có tất cả 1 bài viết

CHƯƠNG 2: MÁY BƠM

CHƯƠNG 2: MÁY BƠM

Chúng ta có thể phân loại các loại máy bơm cho hệ thống tưới như sau: - Bơm giếng khoan hỏa tiễn - Bơm chìm - Bơm thủy lực, bơm xịt sâu Piston - Bơm định lượng - Bơm đa tầng c...