Dây tưới nhỏ giọt Rivulis D5000 16mm, dày 0.38mm, k/c 30cm, 2l/h, 800m/cuộn (bù áp).


Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 101038941

36

Dây tưới nhỏ giọt Rivulis D5000 16mm, dày 0.38mm, k/c 30cm, 2l/h, 800m/cuộn (bù áp)


3950000 4000000 -1%
Số lượng :

Dây tưới nhỏ giọt Rivulis D5000 16mm,dày 0.38mm,k/c 30cm,2l/h,800m/cuộn (bù áp)

AA

Sản phẩm liên quan