Dây tưới nhỏ giọt Rivulis D5000 16mm, dày 0.38mm, k/c 40cm, 2l/h, 800m/cuộn (bù áp)


Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 101038942

32

Dây tưới nhỏ giọt Rivulis D5000 16mm, dày 0.38mm, k/c 40cm, 2l/h, 800m/cuộn (bù áp)


3550000 3600000 -1%
Số lượng :

Dây tưới nhỏ giọt Rivulis D5000 16mm, dày 0.38mm, k/c 40cm, 2l/h, 800m/cuộn (bù áp)

AA

Sản phẩm liên quan