Dây tưới nhỏ giọt Rivulis D5000 17mm, dày 0.9mm, k/c 50cm, 2l/h, 450m/cuộn (bù áp)


Tình trạng : Còn hàng

Dây tưới nhỏ giọt Rivulis D5000 17mm, dày 0.9mm, k/c 50cm, 2l/h, 450m/cuộn (bù áp)


5500
Số lượng :

Sản phẩm liên quan