Dây tưới nhỏ giọt Rivulis T-tape 16m, dày 0.20mm, k/c 30cm, 1.0l/h, cuộn 2300m


Tình trạng : Còn hàng

Dây tưới nhỏ giọt Rivulis T-tape 16m, dày 0.20mm, k/c 30cm, 1.0l/h, cuộn 2300m


2000
Số lượng :

Sản phẩm liên quan