Dây tưới nhỏ giọt Rivulis T-tape 16m, dày 0.30mm, k/c 20cm, 1.0l/h, cuộn 1000m (Special)


Tình trạng : Còn hàng

Dây tưới nhỏ giọt Rivulis T-tape 16m, dày 0.30mm, k/c 20cm, 1.0l/h, cuộn 1000m (Special)


2800
Số lượng :

Sản phẩm liên quan