GIẾNG KHOAN

GIẾNG KHOAN
Giếng khoan thực chất là nguồn nước thuộc dạng yếu nhất trong các nguồn nước dùng để tưới (trừ giếng phun). Thông thường trong dân dụng thì giếng khoan nằm ở ngưỡng 30 – 100m,

Giếng khoan thực chất là nguồn nước thuộc dạng yếu nhất trong các nguồn nước dùng để tưới (trừ giếng phun). Thông thường trong dân dụng thì giếng khoan nằm ở ngưỡng 30 – 100m, lỗ khoan cũng không quá lớn. Nhỏ thì tầm 120mm, lớn thì tầm 200mm. Lớn hơn nữa thì thông thường chúng ta đã chuyển sang giếng khoan công nghiệp.