Cách lắp ráp trạm lọc trung tâm cho hệ thống tưới bơm giếng khoan

20/09/2017 | 65
Thông thường bơm giếng khoan rất ít được lấy nước để tưới trực tiếp cho những trang trại lớn, chủ yếu là cho những quy mô nhỏ dưới 1ha thì mới sử dụng tưới trực tiếp từ giếng khoan. Khi đó việc sử dụng venturi là bất khả kháng. Bộ lọc trung tâm khi đó sẽ theo hình sau

edit

Thông thường bơm giếng khoan rất ít được lấy nước để tưới trực tiếp cho những trang trại lớn, chủ yếu là cho những quy mô nhỏ dưới 1ha thì mới sử dụng tưới trực tiếp từ giếng khoan. Khi đó việc sử dụng venturi là bất khả kháng. Bộ lọc trung tâm khi đó sẽ theo hình saucách lắp ráp trạm lọc trung tâm có venturi.png (83 KB)

 

Bước 1: Vận hành tưới nước ở mức độ bình thường, tưới tới khi mặt đất ướt đến độ sâu cần thiết, Tùy theo độ ẩm trong đất, loại đất, lưu lượng tưới, độ rộng mặt đất... mà tác động tới thời gian tưới khác nhau. Theo kinh nghiệm chúng ta nên tưới thử một lần và dùng cuốc chắn xuống xem mặt đất ướt sâu bao nhiêu xen ti mét rồi ghi vào sổ cho những lần tưới sau. Giả sử chúng ta tưới tới độ sâu 10cm

Bước 2: Thực hiện tưới phân như đã hướng dẫn ở trên hình, thông thường chỉ tưới trong vòng một thời gian ngắn khoảng 5 đến 10 phút. Trong khoảng thời gian này, phân bón được trải đều trên mặt đất đã được thấm đều nước.

Bước 3:  Quay trở lại tưới nước để rửa sạch phân bón tồn đọng trong đường ống.

Xem thêm cách làm bộ hút phân venturi âm trong ống nhựa PVC

 

 

 Ghi chú: Để đạt mức độ bón phân cây có thể hấp thụ cao thì độ pH trong đất phải đạt mức phù hợp

Sự tương quan giữa pH đất và hàm lượng NPK

pH đất

N % (đạm - nitơ)

P % (Lân - phospho)

K % (Kali)

4,5

30

23

33

5,0

53

34

52

5,5

77

46

77

6,0

89

52

100

7,0

100

100

100

 

 


Bình luận