700đ

Nối 2 đầu 5x7 Chất liệu: nhựa cao cấpMàu sắc: đen Loại có 2 đầu gờ: 1 đầu cắm vào ống nhánh 16,20,25,32mm qua lỗ khởi thủy, đầu còn lại cắm thẳng vào đầu ống 7mm.      

600đ

Nối 2 đầu 3x5 Chất liệu: nhựa cao cấpMàu sắc: đenLoại có 2 đầu gờ: 1 đầu cắm vào ống nhánh 16 ,20 ,25 ,32mm qua lỗ khởi thủy ,đầu còn lại cắm thẳng vào đầu ống 7mm.