Nối 6mm (loại nhập)


Tình trạng : Còn hàng

Dùng để nối ống 4#6mm với ống nhánh 16mm, 20mm


600
Số lượng :

Bước 1: đục lỗ trên thân ống LDPE16

đục lỗ.png (1.92 MB)

Bước 2: Dùng kềm kẹp nối đút vào ống LDPE16mm hoặc LDPE20mm

nối 4mm.JPG (96 KB)

nối 4mm1.JPG (89 KB)

nối 4mm12.JPG (56 KB)

AA

Sản phẩm liên quan