Nối giảm ống 6(7mm) xuống 5mm


Tình trạng : Còn hàng

Nối chuyển từ ống 4#6 qua ống 3#5


600
Số lượng :

Nối chuyển từ ống 6 qua ống 5.png (783 KB)

AA

Sản phẩm liên quan