Nối ống 5X7mm (loại Việt Nam)


Tình trạng : Hết hàng

Nối từ ống 7mm qua ống nhánh 16mm hoặc 20mm


200

Nối từ ống 7mm qua ống nhánh 16mm hoặc 20mm

AA

Sản phẩm liên quan