Béc tưới phun Vibronet SD 30l/h


Tình trạng : Còn hàng
Là béc tưới cây lâu năm, cây ăn trái có tán rễ trung bình từ 1-2m

10000
Số lượng :

Là béc tưới cây lâu năm, cây ăn trái có tán rễ trung bình từ 1-2m

Sản phẩm nên kết hợp với đầu bù áp nhỏ giọt 30l/h để cố định lưu lượng

Sản phẩm liên quan