Hướng dẫn thiết kế hệ thống tưới - Câu hỏi: Hệ thống tưới bù áp là gì?

08/09/2017 | 453
Hướng dẫn thiết kế hệ thống tưới - Câu hỏi: Hệ thống tưới bù áp là gì?

edit

Bù áp là một cụm từ của tiếng anh - Pressure Compensation - được người Israel phát minh ra dùng trong hệ thống tưới từ những thập niên 60. Nó có nghĩa là bồi thường (đền bù) áp lực.  Nghĩa thực của nó là nhường áp cho hệ thống, nghĩa là nhường áp cho các vị trí còn lại của hệ thống.

Hệ thống tưới bù áp là hệ thống tưới sử dụng thiết bị bù áp vào trong hệ thống nhằm làm giảm chi phí đường ống, tăng độ ổn định cho hệ thống tưới.

Hệ thống tưới bù áp ASOP là hệ thống tưới được đưa ra trên nền tảng lý thuyết bù áp nhưng áp dụng vào thực tế được điều chỉnh nhiều điểm khác biệt so với hệ thống tưới nguyên mẫu nhằm tạo nên lợi thế tối ưu so với hệ thống tưới thông thường lẫn hệ thống tưới Israel của một số đơn vị khác cung cấp.

Những vấn đề căn bản của một hệ thống tưới ASOP đưa ra có thể giải quyết những vấn đề như đã đưa ra ở trên.

 

 


(*) Xem thêm:

Bình luận