Bù áp trong hệ thống tưới là gì?

10/08/2019 | 839

Hiện nay từ bù áp trong hệ thống tưới không còn xa lạ gì với chúng ta bởi vì từ bù áp đã ăn sâu vào kỹ thuật nông nghiệp công nghệ tưới.

Bù áp là gì?

Bù áp có thể nói tới hai phương pháp tưới là béc tưới bù áp và dây ống nhỏ giọt bù áp

Tuy nhiên một số người vẫn chưa hiểu cặn kẽ bù áp là như thế nào?

ASOP xin được giải thích như sau

Bù áp là một cơ chế mà trong đó thiết kế đặc biệt tại lỗ nước ra của dây nhỏ giọt họng phun của béc tưới sẽ có một miếng cao su chặn tại lõ ra của lỗ nhỏ giọt hoặc họng phun của béc tưới.

 

Miếng cao su này có tác dụng khi áp lực nước tưới lên cao sẽ đẩy miếng cao su này đập vào hồng phun của bé cưới hoặc mặc lâu ra của dây tưới nhỏ giọt làm giảm tiết diện cho nước đi qua của họng phun nước tưới hoặc lỗ ra của dây nhỏ giọt

Áp suất càng cao thì miếng cao su càng nén chặt vào lỗ ra của họng phun béc tưới hoặc lỗ ra của dây ống nhỏ giọt.

Xem video bù áp 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận