• Trang chủ
  • VIDEO HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI CHO CÂY BƯỞI DA XANH
VIDEO

VIDEO HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI CHO CÂY BƯỞI DA XANH

VIDEO HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI CHO CÂY BƯỞI DA XANH

#tính_thủy_lực_hệ_tưới_bưởi_da_xanh #thiết_kế_hệ_thống_tưới_bưởi_da_xanh Anh Duy Tình nhờ asop tư vấn hệ thống tưới cho cây bưởi da xanh, Với hệ thống này tưới cho 320 cây bưởi, chia làm 4 liếp Chiều dài khu đất

Video hướng dẫn thiết kế hệ thống tưới cho cây bưới da xanh